ÄLGBANAN

Älgbanan i Vikom omfattar en 75 m skjutbana för träning på älgfigur samt avläggande av skjutprov.

Vikomin ampumaradan hirviradalla järjestetään valvottuja harjoitusammuntoja ja ampumakokeita. Hirvirata on 75 m pitkä.

 

ÖVERVAKNINGEN PÅ ÄLGBANAN 

Banan används - rataa käytetään  29.7-30.9.2019  

 

Måndagar - Maanantaisin  16.30 - 21.00  

Tisdagar – Tiistaisin   16.30-21.00

Torsdagar - Torstaisin   16.30 - 21.00

Lördagar - Lauantaisin  12.00 - 16.00

 

 

 

ÖVERVAKNINGEN PÅ ÄLGBANAN / HIRVIAMPUMARADAN VALVONTA

Mats Dahlén (040 038 9722)

 

Banan används - rataa käytetään 29.7-30.9.2019

 

Måndagar - Maanantaisin  16.30 - 21.00

Tisdagar – Tiistaisin   16.30-21.00

Torsdagar - Torstaisin   16.30 - 21.00

Lördagar - Lauantaisin  12.00 - 16.00

 

Övervakningen sköts av jaktlagen enligt följande:

Valvonnan hoitavat metsästysseurueet seuraavasti:

 

 

29.07 Joakim Dahlén           30.07 Joakim Dahlén                     01.08 Joakim Dahlén                03.08 Joakim Dahlén                  

05.08 Pontus Franzén          06.08 Jan Holmen                         08.08 Frej Henriksson              10.08 Staffan Åberg

12.08 Daniel Blomberg        13.08 Torfolf Karlsson                  15.08 Mats Westerlund            17.08 Måns Westerlund

19.08 Bill Blomberg             20.08 Mats Fagerlund                   22.08 Max Eriksson                  24.08 Peter Pettersson

26.08 Marcus Henriksson    27.08 Björn Martin Henriksson     29.08 Dan Henriksson              31.08 Bertel Henriksson (prov kl.10.00)

02.09 Jörgen Andersson      03.09 Sten Andersson                   05.09 Mikko Pajula                  07.09 Mikael Holmberg

09.09 Jan-Erik Karlsson       10.09 Dan Lindberg                      12.09 Sverker Heinonen           14.09 Gustav Karlsson

16.09 Dick Blomberg           17.09 Dan Eriksson                       19.09 Stefan Lindholm            21.09 Johan Lundström (prov kl.10)

23.09 Kalle Lindqvist          24.09 Ben Schütt                          26.09 Eugen Friman                 28.09 Sören Nymalm

30.09 Pontus Franzén

 

Övervakaren

- öppnar och låser älgbanan, kan gå hem kl. 18.30 ifall ingen infinner sig (lördag 14.00)

- ser till att ordning upprätthålls och att skyttarna uppträder och handskas med sina vapen enligt lag och allmän praxsis - siktövning med oladdat vapen!!!

- ser till att älgfiguren är inkörd vid byte av ”markerare”

- att skyttarna har giltigt jaktkort

- skjuter inte den dag han är övervakare ifall flera än 5 deltagare finns på banan.

- övervakaren skall inneha giltigt jaktkort, minst 20 år

- icke jaktföreningsmedlemmar betalar 2 € per person/besök

- anmäler eventuella fel på banan till ordförande eller sekreteraren

 

Valvooja

- avaa ja lukitsee hirviradan, voi lähteä kotiin klo 18.30 mikäli kukaan ei ilmesty (lauantaina klo 14.00)

- pitää huolen siitä, että järjestystä ylläpidetään ja että ampujat käyttäytyvät ja käsittelevät aseensa lain ja yleisen käytännön mukaisesti - tähtäysharjoittelu ladattomalla aseella!!!

- katsoo, että hirvikuvio on ajettu sisään ennen ”merkkaajan” vaihtamista

- että metsästäjillä on voimassa oleva metsästyskortti

- ei  ammu sinä päivänä kun hän on valvojana, mikäli enemmän kun 5 henkilöä on radalla

- valvojalla on voimassa oleva metsästyskortti, vähintään 20 vuotias

- henkilö joka ei ole yhdistyksen jäsen maksaa 2 € per henkilö/käynti

- ilmoittaa mahdolliset radalla ilmennyt viat joko puheenjohtajalle tai sihteerille

Skjutprov – 2019 – Ampumakoe

 

Funktionärer vid provtillfällena i Nagu:

 

Lördagen 31.8.2019, kl. 10.00-11.00/ lauantaina 31.8.2019

 

Dick Blomberg

Ville Pettersson

Dan Eriksson

 

Söndagen 8.9.2019, kl. 12.00-13.00/ sunnuntaina 8.9.2019

 

Rasmus Friman

Stefan Lindholm

Frej Henriksson

 

 

Lördagen 21.9.2019, kl. 10.00-11.00/ lauantaina 21. 9.2019

 

Pontus Franzén

Staffan Åberg

Daniel Blomberg

 

Söndagen 6.10.2019, kl. 12.00-13.00/ sunnuntaina 6.10.2019

 

Bo Åke Blomberg

Teuvo Mäkelä

Eugen Friman

 

 

Den som är förhindrad ordnar själv med ersättare!

 

(Ersättaren bör finnas med på listan över övervakare som finns inne på väggen vid älgbanan)

 

Nagu juni 2019.

 

Styrelsen/Hallitus

Nagu Jaktförening r.f,

Ordf. Pontus Franzén. Björkdalsvägen 180, 21650 LILLANDET, tel 0405656921.

 

Skärgårdsbladet