ÄLGBANAN

Älgbanan i Vikom omfattar en 75 m skjutbana för träning på älgfigur samt avläggande av skjutprov.

Vikomin ampumaradan hirviradalla järjestetään valvottuja harjoitusammuntoja ja ampumakokeita. Hirvirata on 75 m pitkä.

 

ÖVERVAKNINGEN PÅ ÄLGBANAN 

Banan används - rataa käytetään  29.7-30.9.2019  

 

Måndagar - Maanantaisin  16.30 - 21.00  

Tisdagar – Tiistaisin   16.30-21.00

Torsdagar - Torstaisin   16.30 - 21.00

Lördagar - Lauantaisin  12.00 - 16.00

 

 

 

ÖVERVAKNINGEN PÅ ÄLGBANAN / HIRVIAMPUMARADAN VALVONTA

Mats Dahlén (040 038 9722)

 

Banan används - rataa käytetään 29.7-30.9.2019

 

Måndagar - Maanantaisin  16.30 - 21.00

Tisdagar – Tiistaisin   16.30-21.00

Torsdagar - Torstaisin   16.30 - 21.00

Lördagar - Lauantaisin  12.00 - 16.00

 

Övervakningen sköts av älgjaktlagen enligt följande:

Valvonnan hoitavat hirvenmetsästysseurueet seuraavasti:

 

30.07  Joakim Dahlén 31.07 Joakim Dahlén 02.08 Joakim Dahlén 04.08 Joakim Dahlén

06.08 Mikko Pajula 07.08 Jörgen Andersson 09.08 Pauli Jokinen 11.08 Sten Andersson

13.08 Peter Pettersson 14.08 Max Eriksson 16.08 Mats Fagerlund 18.08 Bill Blomberg

20.08 Kalle Lindqvist 21.08 Lennart Nordqvist  23.08 Sören Nymalm 25.08 Eugen Friman

27.08  Dan Eriksson 28.08 Dick Blomberg 30.08 Stefan Lindholm 01.09 Johan Lundström (prov kl.10.00)

03.09 Staffan Åberg 04.09 Jan Holmen  06.09 Frej Henrikssom 08.09Torsten Silvandér

10.09Jan-Erik Karlsson 11.09 Dan Lindberg  13.09 Sverker Heinonen 15.09 Gustav Karlsson

17.09 Torolf Karlsson 18.09 Emil Heinonen  20.09 Mats Westerlund 22.09 Måns Westerlund (Skärgårdskampen kl.10)

24.09 Kimmo Kallinen 25.09 Marcus Henriksson 27.09 Pontus Franzén  29.09 Björn Martin Henriksson

 

 

 

Övervakaren

- öppnar och låser älgbanan, kan gå hem kl. 18.30 ifall ingen infinner sig (lördag 14.00)

- ser till att ordning upprätthålls och att skyttarna uppträder och handskas med sina vapen enligt lag och allmän praxsis - siktövning med oladdat vapen!!!

- ser till att älgfiguren är inkörd vid byte av ”markerare”

- att skyttarna har giltigt jaktkort

- skjuter inte den dag han är övervakare ifall flera än 5 deltagare finns på banan.

- övervakaren skall inneha giltigt jaktkort, minst 20 år

- icke jaktföreningsmedlemmar betalar 2 € per person/besök

- anmäler eventuella fel på banan till ordförande eller sekreteraren

 

Valvooja

- avaa ja lukitsee hirviradan, voi lähteä kotiin klo 18.30 mikäli kukaan ei ilmesty (lauantaina klo 14.00)

- pitää huolen siitä, että järjestystä ylläpidetään ja että ampujat käyttäytyvät ja käsittelevät aseensa lain ja yleisen käytännön mukaisesti - tähtäysharjoittelu ladattomalla aseella!!!

- katsoo, että hirvikuvio on ajettu sisään ennen ”merkkaajan” vaihtamista

- että metsästäjillä on voimassa oleva metsästyskortti

- ei  ammu sinä päivänä kun hän on valvojana, mikäli enemmän kun 5 henkilöä on radalla

- valvojalla on voimassa oleva metsästyskortti, vähintään 20 vuotias

- henkilö joka ei ole yhdistyksen jäsen maksaa 2 € per henkilö/käynti

- ilmoittaa mahdolliset radalla ilmennyt viat joko puheenjohtajalle tai sihteerille

Skjutprov – 2019 – Ampumakoe

 

Funktionärer vid provtillfällena i Nagu:

 

Lördagen 31.8.2019, kl. 10.00-11.00/ lauantaina 31.8.2019

 

Dick Blomberg

Ville Pettersson

Dan Eriksson

 

Söndagen 8.9.2019, kl. 12.00-13.00/ sunnuntaina 8.9.2019

 

Janne Holmén

Torsten Silvander

Frej Henriksson

 

 

Lördagen 21.9.2019, kl. 10.00-11.00/ lauantaina 21. 9.2019

 

Pontus Franzén

Staffan Åberg

Daniel Blomberg

 

Söndagen 6.10.2019, kl. 12.00-13.00/ sunnuntaina 6.10.2019

 

Bo Åke Blomberg

Dan Lindberg

Eugen Friman

 

 

Den som är förhindrad ordnar själv med ersättare!

 

(Ersättaren bör finnas med på listan över övervakare som finns inne på väggen vid älgbanan)

 

Nagu juni 2019.

 

Styrelsen/Hallitus

Nagu Jaktförening r.f,

Ordf. Pontus Franzén. Björkdalsvägen 180, 21650 LILLANDET, tel 0405656921.

 

Skärgårdsbladet