ÄLGBANAN

Älgbanan i Vikom omfattar en 75 m skjutbana för träning på älgfigur samt avläggande av skjutprov.

Vikomin ampumaradan hirviradalla järjestetään valvottuja harjoitusammuntoja ja ampumakokeita. Hirvirata on 75 m pitkä.

 

ÖVERVAKNINGEN PÅ ÄLGBANAN

Banan används - rataa käytetään  2.7-29.9.2020  (i juli endast to och lö / heinäkuussa ainostaan to ja la)

 

Måndagar - Maanantaisin  16.30 - 21.00

Tisdagar – Tiistaisin   16.30 - 21.00

Torsdagar - Torstaisin   16.30 - 21.00

Lördagar - Lauantaisin  12.00 - 16.00

 

INFO: Mats Dahlén 040 038 9722

 

 

ÖVERVAKNINGEN PÅ ÄLGBANAN / HIRVIAMPUMARADAN VALVONTA

 

Övervakningen sköts av älg- och hjortjaktlagen enligt följande:

Valvonnan hoitavat hirvi- ja peruranmetsästysseurueet seuraavasti:

 

 

02.07 Joakim Dahlén

04.07 Joakim Dahlén

09.07 Eugen Friman

11.07 Ben Schütt

16.07 Mats Fagerlund

18.07 Bill Blomberg

23.07 Pontus Franzén

25.07 Patrik Viherlaakso

30.07 Mikko Pajula

01.08 Mikael Holmberg

03.08 Sverker Heinonen

04.08 Dan Lindberg

06.08 Jan-Erik Karlsson

08.08 Gustav Karlsson

10.08 Greger Andersson

11.08 Torfolf Karlsson

13.08 Mats Westerlund

15.08 Sören Nymalm

17.08 Dick Blomberg

18.08 Dan Eriksson

20.08 Max Eriksson

22.08 Peter Pettersson

24.08 Marcus Henriksson

25.08 Björn Martin Henriksson

27.08 Dan Henriksson

29.08 Bertel Henriksson

31.08 Joakim Dahlén

01.09 Joakim Dahlén

03.09 Joakim Dahlén

05.09 Joakim Dahlén

07.09 Jörgen Andersson

08.09 Mikael Holmberg

10.09 Sten Andersson

12.09 Mikko Pajula

14.09 Max Eriksson

15.09 Johan Lundström

17.09 Stefan Lindholm

19.09 Dan Lindberg

21.09 Sören Nymalm

22.09 Kalle Lindqvist

24.09 Måns Westerlund

26.09 Frej Henriksson

28.09 Pontus Franzén

29.09 Dan Henriksson

 

Övervakaren

- öppnar och låser älgbanan, kan gå hem kl. 18.30 ifall ingen infinner sig (lördag 14.00)

- ser till att ordning upprätthålls och att skyttarna uppträder och handskas med sina vapen enligt lag och allmän praxis - siktövning med oladdat vapen!!!

- ser till att älgfiguren är inkörd vid byte av ”markerare”

- att skyttarna har giltigt jaktkort

- skjuter inte den dag han är övervakare ifall flera än 5 deltagare finns på banan.

- övervakaren skall inneha giltigt jaktkort, minst 20 år

- anmäler eventuella fel på banan till ordförande eller sekreteraren

-Skjubaneavgiften är 10 €/säsong för medlemmar. För icke medlemmar är avgiften 40 €/säsong eller 5 €/serie (max 40 €)

 

Valvooja

- avaa ja lukitsee hirviradan, voi lähteä kotiin klo 18.30 mikäli kukaan ei ilmesty (lauantaina klo 14.00)

- pitää huolen siitä, että järjestystä ylläpidetään ja että ampujat käyttäytyvät ja käsittelevät aseensa lain ja yleisen käytännön mukaisesti - tähtäysharjoittelu ladattomalla aseella!!!

- katsoo, että hirvikuvio on ajettu sisään ennen ”merkkaajan” vaihtamista

- että metsästäjillä on voimassa oleva metsästyskortti

- ei  ammu sinä päivänä kun hän on valvojana, mikäli enemmän kun 5 henkilöä on radalla

- valvojalla on voimassa oleva metsästyskortti, vähintään 20 vuotias

- ilmoittaa mahdolliset radalla ilmennyt viat joko puheenjohtajalle tai sihteerille

- Ampumaratamaksu on jäsenille 10 €/kausi. Ilman jäsenyyttä maksu on 40 €/kausi tai 5 €/sarja (maksimi 40 €)

 

Skjutprov – 2020 – Ampumakoe

 

Funktionärer vid provtillfällena i Nagu:

 

Den som är förhindrad ordnar själv med ersättare!

 

(Ersättaren bör finnas med på listan över övervakare som finns inne på väggen vid älgbanan)

 

Nagu juni 2020.

 

Styrelsen/Hallitus

Nagu Jaktförening r.f,

Ordf. Pontus Franzén. Björkdalsvägen 180, 21650 LILLANDET, tel 0405656921.

 

Skärgårdsbladet