Välkommen till Nagu Jaktförenings hemsida!

Här hittar du info om vår verksamhet, medlemsmaterial, händelsekalender, anmälningsblanketter och nyttig information.

Föreningens sommarmöte och skjuttävlingar hålls måndagen den 31 augusti kl.17.00. Mötet börjar ca 19.00.

 

Söndagen den 6 september kl.12.00 och söndagen den 20 september kl. 12.00 arrageras det skjutprovstillfällen för nya jägare och för sådana jäger som inte hade giltigt skjutprov under senaste jaktsäsong. Skjutprov som föråldras under detta år kommer att förlängas till slutet av juli 2021.

 

Seuran kesäkokous ja ampumakilpailut pidetään maanataina 31 elokuuta klo. 17.00. Kokous alkaa noin klo. 19.00.

 

Sunnuntaina 6 syyskuuta klo. 12.00 ja sunnutaina 20 syyskuuta klo. 12.00 järjestetään ampumakoetilaisuuksia uusille metsästäjille ja sellaisille metsästäjille, joiden  ampumakoe ei ollut voimassa viime metsästyskaudella. Tänä vuonna vanhentuvan ampumakokeen voimassaoloa jatketaan heinäkuun 2021 loppuun.

 

Om oss

Nagu jaktförening r.f. har traditionellt sett varit en vårjaktförening för jägare boende i Nagu. Föreningen har cirka 300 medlemmar. För tillfället är vårjakten nedlagd vilket betyder att den huvudsakliga verksamheten består av att beivra och premiera viltvård samt att föra bytesstatistik över jakten på sjöfågel och övrigt småvilt. Därtill bedriver föreningen skjutbaneverksamhet. Den av föreningen ägda skjutbanan är naturligtvis även öppen för icke-medlemmar.

 

Föreningen leds av en styrelse om 5 personer som väljs på årsmötet som hålls inom januari månad varje år. Därtill hålls ett andra medlemsmöte inom augusti månad. I samband med dessa möten sker inval av nya medlemmar. För att bli medlem skall du inneha jaktkort och du kan anhålla om medlemskap genom att fylla i ansökan som du hittar under kontakter. Utöver skjutbanefastigheten i Vikom disponerar inte föreningen över några egna jaktmarker utan för all jakt krävs tillstånd av ifrågavarande markägare. Medlemsavgiften är 10 €/år (+25 € engångsavgift då man blir invald som medlem)

Meistä

Nauvon metsästysseura on perinteisesti ollut nauvolaisten metsästäjien kevätlinnustusseura. Metsästysseurassa on noin 300 jäsentä. Tällä hetkellä kevätlinnustus on kuitenkin kielletty ja toiminta koostuu riistanhoidosta sekä pienriista- ja vesilintusaaliin laskennasta. Seuralla on oma ampumarata, joka on avoinna myös ulkopuolisille.

 

Nauvon metsästysseuran toimintaa johtaa viisi henkinen hallitus. Metsästysseuralla on vuosittain kaksi kokousta. Tammikuun talvikokouksessa käsitellään talous- ja toiminta-asiat ja valitaan seuran hallitus. Kokouksien yhteydessä valitaan uudet jäsenet. Jos olet hakemassa metsästysseuran jäseneksi, sinulla pitää olla voimassa oleva metsästyskortti ja täyttää jäsenhakemus, joka löytyy yhteystiedoista. Metsästysseuralla ei ole omia maa-alueita Vikomin ampuradan lisäksi, vaan kaikkeen metsästykseen vaaditaan lupa asianosaisilta maanomistajilta. Jäsenyysmaksu on 10 €/v (+25 € kertamaksu kun jäsenyys hyväksytään)

 

Nagu Jaktförening r.f,

Ordf. Pontus Franzén. Björkdalsvägen 180, 21650 LILLANDET, tel 0405656921.

 

Skärgårdsbladet