ÄLGBANAN

ÄLGBANAN

Älgbanan i Vikom omfattar en 75 m skjutbana för träning på älgfigur samt avläggande av skjutprov.

Vikomin ampumaradan hirviradalla järjestetään valvottuja harjoitusammuntoja ja ampumakokeita. Hirvirata on 75 m pitkä.

ÖVERVAKNINGEN PÅ ÄLGBANAN

Banan används - rataa käytetään  2.7-29.9.2020  (i juli endast to och lö / heinäkuussa ainostaan to ja la)


Måndagar - Maanantaisin  16.30 - 21.00

Tisdagar – Tiistaisin   16.30 - 21.00

Torsdagar - Torstaisin   16.30 - 21.00

Lördagar - Lauantaisin  12.00 - 16.00

 

INFO: Mats Dahlén 040 038 9722

Övervakningen sköts av älg- och hjortjaktlagen enligt följande:

Valvonnan hoitavat hirvi- ja peruranmetsästysseurueet seuraavasti:

Banan används - rataa käytetään 1.7-2.10.2021 (i juli endast to och lö / heinäkuussa ainostaan to ja la)

01.07 Dick Blomberg

03.07 Dick Blomberg

08.07 Gustav Karlsson

10.07 Joakmin Dahlén

15.07 Mikko Pajula

17.07 Mick Pajula

22.07 Pontus Franzén

24.07 Pontus Franzén

29.07 Mats Westerlund

02.08 Max Eriksson

03.08 Stefan Lindholm

05.08 Dick Blomberg

07.08 Johan Lundström (Skjutprov kl. 10.00)

09.08 Sverker Heinonen

10.08 Dan Lindberg

12.08 Jan-Erik Karlsson

14.08 Gustaf Karlsson

16.08 Joakim Dahlén

17.08 Joakim Dahlén

19.08 Joakim Dahlén

21.08 Joakim Dahlén (Skjutprov kl. 10.00)

23.08 Jörgen Andersson

24.08 Mikael Holmberg

26.08 Sten Andersson

28.08 Mikko Pajula

29.08 Skjutprov/ampumakoe kl.12.00

30.08 Marcus Henriksson

31.08 Björn Martin Henriksson

02.09 Dan Henriksson

04.09 Bertel Henriksson

05.09 Skjutprov/ampumakoe skjutprov kl.12.00

06.09 Greger Andersson

07.09 Torolf Karlsson

09.09 Mats Westerlund

11.09 Sören Nymalm

13.09 Peter Pettersson

14.09 Dan Eriksson

16.09 Bill Blomberg

18.09 Dick Blomberg

20.09 Staffan Åberg

21.09 Frej Henriksson

23.09 Patrik Viherlaakso

25.09 Pontus Franzén

27.09 Kalle Lindqvist

28.09 Måns Westerlund

30.09 Eugen Friman

2.10 Tommy Nymalm

Övervakaren

- öppnar och låser älgbanan, kan gå hem kl. 18.30 ifall ingen infinner sig (lördag 14.00)

- ser till att ordning upprätthålls och att skyttarna uppträder och handskas med sina vapen enligt lag och allmän praxis - siktövning med oladdat vapen!!!

- ser till att älgfiguren är inkörd vid byte av ”markerare”

- att skyttarna har giltigt jaktkort

- skjuter inte den dag han är övervakare ifall flera än 5 deltagare finns på banan.

- övervakaren skall inneha giltigt jaktkort, minst 20 år

- anmäler eventuella fel på banan till ordförande eller sekreteraren

-Skjubaneavgiften är 10 €/säsong för medlemmar. För icke medlemmar är avgiften 40 €/säsong eller 5 €/serie (max 40 €)

 

Valvooja

- avaa ja lukitsee hirviradan, voi lähteä kotiin klo 18.30 mikäli kukaan ei ilmesty (lauantaina klo 14.00)

- pitää huolen siitä, että järjestystä ylläpidetään ja että ampujat käyttäytyvät ja käsittelevät aseensa lain ja yleisen käytännön mukaisesti - tähtäysharjoittelu ladattomalla aseella!!!

- katsoo, että hirvikuvio on ajettu sisään ennen ”merkkaajan” vaihtamista

- että metsästäjillä on voimassa oleva metsästyskortti

- ei  ammu sinä päivänä kun hän on valvojana, mikäli enemmän kun 5 henkilöä on radalla

- valvojalla on voimassa oleva metsästyskortti, vähintään 20 vuotias

- ilmoittaa mahdolliset radalla ilmennyt viat joko puheenjohtajalle tai sihteerille

- Ampumaratamaksu on jäsenille 10 €/kausi. Ilman jäsenyyttä maksu on 40 €/kausi tai 5 €/sarja (maksimi 40 €)

 

Skjutprov – 2020 – Ampumakoe

 

Funktionärer vid provtillfällena i Nagu:

 

Den som är förhindrad ordnar själv med ersättare!

 

(Ersättaren bör finnas med på listan över övervakare som finns inne på väggen vid älgbanan)

 

Nagu juni 2020.

 

Styrelsen/Hallitus