ÄLGBANAN

ÄLGBANAN

Älgbanan i Vikom omfattar en 75 m skjutbana för träning på älgfigur samt avläggande av skjutprov.


Vikomin ampumaradan hirviradalla järjestetään valvottuja harjoitusammuntoja ja ampumakokeita. Hirvirata on 75 m pitkä.
ÖVERVAKNINGEN PÅ ÄLGBANAN

Banan används - rataa käytetään  6.7-30.09.2024 (i juli endast torsdag/ heinäkuussa ainostaan torstai)


Måndagar - Maanantaisin  16.30 - 21.00

Tisdagar – Tiistaisin   16.30 - 21.00

Torsdagar - Torstaisin   16.30 - 21.00

Lördagar - Lauantaisin  12.00 - 16.00

 

INFO: Pontus Franzén 040 5656921

Annastina Sarlin 040-9647665

Övervakningen sköts av älg- och hjortjaktlagen enligt följande:

Valvonnan hoitavat hirvi- ja peruranmetsästysseurueet seuraavasti:

Banan används - rataa käytetään UPPDATERAS FÖR ÅR 2024/ PÄIVITETÄÄN V 2024 (i juli endast torsdag/ heinäkuussa ainostaan torstai)

Måndagar


31.07. Johan Lundström

07.08. Sverker Heinonen

14.08. Mikko Pajula

21.08.Joakim Dahlén

28.08. Marcus Henriksson

04.09. Sören Nymalm

11.09. Dick Blomberg

18.09.Pontus Franzén

25.09. Tommy Nymalm


Tisdagar


01.08. Dick Blomberg
08.08. Gustaf Karlsson
15.08. Sten Andersson
22.08. Joakim Dahlén
29.08. Jörgen Björkqvist
05.09. Mats Westerlund
12.09. Dan Eriksson
19.09. Patrik Viherlaakso
26.09. Eugen Friman


Torsdagar


06.07. Simonby
13.07. Södra
20.07. Norrstranden
27.07. Lillandet
03.08. Stefan Lindholm
10.08. Dan Lindberg
17.08. Mikael Holmberg
24.08. Joakim Dahlén
31.08. Bertel Henriksson
07.09. Torolf Karlsson
14.09. Bill Blomberg

21.09. Frej Henriksson
28.09. Måns Westerlund

Lördagar


05.08. Jan-Erik Karlsson
12.08. Teuvo Mäkelä
19.08. Jörgen Andersson
26.08. Joakim Dahlén
02.09. Dan Henriksson
09.09. Greger Andersson
16.09. Peter Pettersson
23.09. Staffan Åberg
30.09. Kalle Lindqvist


Övervakaren

- öppnar och låser älgbanan, kan gå hem kl. 18.30 ifall ingen infinner sig (lördag 14.00)

- ser till att ordning upprätthålls och att skyttarna uppträder och handskas med sina vapen enligt lag och allmän praxis - siktövning med oladdat vapen!!!

- ser till att älgfiguren är inkörd vid byte av ”markerare”

- att skyttarna har giltigt jaktkort

- skjuter inte den dag han är övervakare ifall flera än 5 deltagare finns på banan.

- övervakaren skall inneha giltigt jaktkort, minst 20 år

- anmäler eventuella fel på banan till ordförande eller sekreteraren

-Skjubaneavgiften är 20 €/säsong för medlemmar. För icke medlemmar är avgiften 50 €/säsong eller 5 €/serie (max 50 €)

 

Valvooja

- avaa ja lukitsee hirviradan, voi lähteä kotiin klo 18.30 mikäli kukaan ei ilmesty (lauantaina klo 14.00)

- pitää huolen siitä, että järjestystä ylläpidetään ja että ampujat käyttäytyvät ja käsittelevät aseensa lain ja yleisen käytännön mukaisesti - tähtäysharjoittelu ladattomalla aseella!!!

- katsoo, että hirvikuvio on ajettu sisään ennen ”merkkaajan” vaihtamista

- että metsästäjillä on voimassa oleva metsästyskortti

- ei  ammu sinä päivänä kun hän on valvojana, mikäli enemmän kun 5 henkilöä on radalla

- valvojalla on voimassa oleva metsästyskortti, vähintään 20 vuotias

- ilmoittaa mahdolliset radalla ilmennyt viat joko puheenjohtajalle tai sihteerille

- Ampumaratamaksu on jäsenille 20 €/kausi. Ilman jäsenyyttä maksu on 50 €/kausi tai 5 €/sarja (maksimi 50 €)

 

Skjutprov – 2024 – Ampumakoe


 

 

 

 

 

Den som är förhindrad ordnar själv med ersättare!

 

 

Nagu,  maj 2023.

 

Styrelsen/Hallitus